WYSIWYG Web Builder

BEZPIECZNY ODDZIAŁ
To szkolenie z zakresu bezpieczeństwa oraz zagrożeń w sytuacjach trudnych i kryzysowych.
Dla placówek bankowych oraz firm i instytucji bezpośrednio związanych z przepływem gotówki, instytucji finansowych,
ośrodków użyteczności publicznej, biurowców, hoteli.
Celem tego szkolenia jest  przekazanie niezbędnej wiedzy w zakresie rozpoznania i oceny zagrożeń w środowisku pracy
oraz sposobów i metod rozwiązywania sytuacji trudnych i kryzysowych, niezbędnych do zminimalizowania ryzyka utraty
życia lub zdrowia a także zadbanie o własny dobrostan psychiczny - w warunkach zachowania obowiązujących procedur
bezpieczeństwa.
Nasi trenerzy posiadają poświadczenie  bezpieczeństwa MSWiA.
Oferujemy pakiet szkoleniowy składa się z VII modułów od  napadu poprzez sytuację zakładniczą , pierwszą pomoc po
ćwiczenia sprawdzające.

W związku z tym ,że powyższe szkolenie w sposób naturalny wzbudza silne emocje, oferta nasz wzbogacona została mini
warsztatami debriefingowymi pozwalającymi na obniżenie poziomu odczuwanego w trakcie zajęć stresu i zadbanie   o
dobrostan psychiczny osób biorących w nim czynny udział.

Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego

Ratownictwo Medyczne Ratownictwo Medyczne
RATOWNICTWO MEDYCZNE
JEDNOSTKI
ANTYKRYZYSOWE
BIZNES
INSTYTUCJE
POMOCOWE
SŁUŻBY
MUNDUROWE