WYSIWYG Web Builder

ISTYTUCJE POMOCOWE
Ratownictwo Medyczne Ratownictwo Medyczne
RATOWNICTWO MEDYCZNE
JEDNOSTKI
ANTYKRYZYSOWE
BIZNES
INSTYTUCJE
POMOCOWE
SŁUŻBY
MUNDUROWE
PRACOWNICY SOCJALNI

Pracownicy pomocy społecznej i organizacji zajmującymi się pomocą socjalną i działaniami opiekuńczymi biorą udział w
sytuacjach kryzysowych we wszystkich fazach katastrofy. Ich rola jest niezbędna i w istotny sposób wspomaga działania
psychologów.

Oferta szkoleniowa:

- Rola pracownika socjalnego w sytuacjach kryzysowych i pierwszy kontakt z poszkodowanym,
- Umiejętność pracy zespołowej jako element psychoprofilaktyki wypalenia zawodowego,
- Wypalenie zawodowe w pracy pracownika socjalnego,
- Konstruktywne rozwiązywanie sporów i konfliktów,
- Zasady konstruktywnej komunikacji,
- Zachowania asertywne w pracy pracownika socjalnego,
- Stres w pracy pracownika socjalnego i jak sobie z nim radzić.
PRACOWNICY OŚWIATY

Oferta szkoleniowa:

- Ratownictwo psychologiczne w sytuacji kryzysowej,
- Wypalenie zawodowe w pracy nauczyciela,
- Kryzysy w szkołach,
PSYCHOLOGOWIE

Oferta szkoleniowa:

- Interwencja w przypadku straty,
- Napaść seksualna,
- Podstawy podejmowania interwencji kryzysowej,