WYSIWYG Web Builder

JAK SOBIE RADZIĆ Z BRAKIEM WSPARCIA SPOŁECZNEGO, POCZUCIEM OSAMOTNIENIA I KRYTYKĄ

Cel: nabycie podstawowej wiedzy i umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych, wywołujących napięcia i poczucie
bezradności
Uczestnicy zdobędą wiedzę:
· Psychologiczne aspekty pracy w służbie zdrowia.
· Istota zjawiska wyuczonej bezradności.
· Pielęgnowanie zawodowej mocy sprawczej.
· Poczucie własnej wartości a poczucie osamotnienia
Uczestnicy nabędą umiejętności:
· Bilansowania zasobów.
· Wzmacnianie poczucia własnej wartości.
· Poszukiwanie wsparcia i pomocy.
· Stosowania techniki przeciwdziałania poczuciu osamotnienia , bezradności i radzenia sobie z krytyką.
Ramowy program;
1. Psychologiczne aspekty pracy w służbie zdrowia.
2. Indywidualne źródła i przyczyny stresu w pracy.
3. Frustracja a bezradność.
4. Elementy bilansu zawodowego i życiowego a poczucie osamotnienia.
5. Jak pielęgnować zawodową moc sprawczą.
6. Poczucie własnej wartości - jak je wzmacniać?
7. Wsparcie społeczne w realizacji zadań zawodowych.
8. Zastosowanie technik przeciwdziałających poczuciu osamotnienia.

Czas trwania:8 godzin dydaktycznych
Ilość osób w grupie: 15 -20
Cena: 250zł/os.

Szkolenie realizujemy na zamówienie.
Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego.
Ratownictwo Medyczne Ratownictwo Medyczne
RATOWNICTWO MEDYCZNE
JEDNOSTKI
ANTYKRYZYSOWE
BIZNES
INSTYTUCJE
POMOCOWE
SŁUŻBY
MUNDUROWE