WYSIWYG Web Builder

KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA
Uczestnicy zdobędą wiedzę m.in:

· Jak zastosować najnowsze odkrycia psychologów by udoskonalić swoje umiejętności komunikacyjne?
· Jak rozpoznać swój styl komunikacyjny?
· Jak wykorzystać jego zalety i wyeliminować słabe strony?
· Jak rozpoznać jawny i ukryty poziom komunikacji słownej?
· Jak wykorzystać ich możliwości dla wzmocnienia jasności przekazu i zbudowania dobrych relacji międzyludzkich?

Forma: wykładowo-warsztatowa
Ilość osób w grupie: 15-20
Szkolenie realizujemy na zamówienie.

Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego.
Ratownictwo Medyczne Ratownictwo Medyczne
RATOWNICTWO MEDYCZNE
JEDNOSTKI
ANTYKRYZYSOWE
BIZNES
INSTYTUCJE
POMOCOWE
SŁUŻBY
MUNDUROWE