WYSIWYG Web Builder

KONSTRUKTYWNA KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA

Założenia: Istotnym elementem radzenia sobie ze stresem, obniżenia poziomu stresu oraz nie dopuszczenia do wypalenia
zawodowego jest rozwijanie umiejętności miękkich, a zwłaszcza nawiązywania kontaktu, empatii i  konstruktywnej
komunikacji. Jest to szczególnie  potrzebne personelowi medycznemu SOR, gdyż pracują oni na co dzień z osobami
będącymi w kryzysie. Osoby te ( pacjenci, ich rodzice i opiekunowie, pracownicy służb )często wypowiadają sprzeczne
stwierdzenia niezrozumiałe dla personelu, co  powoduje wiele nieporozumień  i prowokuje wystąpienie konfliktów
Cel: dostarczenie wiedzy z zakresu konstruktywnej komunikacji interpersonalnej bez przemocy oraz ćwiczenie pomocnych
technik komunikacji
Uczestnicy zdobędą wiedzę:
· Istota konstruktywnej komunikacji.
· Techniki skutecznego porozumiewania się.
· Teoria m. Rosenberga porozumiewania się bez przemocy.
· Pojęcia - faktów , emocji, potrzeb.
Uczestnicy nabędą umiejętności:
· Formułowania komunikatów „ja”.
· Nazywania i wyrażania emocji.
· Nazywania i wyrażania potrzeb.
· Formułowania próśb.
· Rozumienia potrzeb rozmówcy.
· Odzwierciedlania uczuć.
Ramowy program
1. Definicja, model oraz bariery w komunikacji interpersonalnej
2. Płaszczyzny komunikacji międzyludzkiej
3. Komunikacja werbalna, wokalna i niewerbalna
4. Techniki skutecznej komunikacji
5. Aktywne słuchanie i okazywania empatii
6. Umiejętność  zwięzłego wypowiadania się- cechy.
7. Zadawanie pytań i sztuka parafrazy.
8. Efektywna komunikacja w pracy zespołowej

Czas trwania:8 godzin dydaktycznych
Ilość osób w grupie: 15 -20
Cena: 250zł/os.

Szkolenie realizujemy na zamówienie.
Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

Ratownictwo Medyczne Ratownictwo Medyczne
RATOWNICTWO MEDYCZNE
JEDNOSTKI
ANTYKRYZYSOWE
BIZNES
INSTYTUCJE
POMOCOWE
SŁUŻBY
MUNDUROWE