WYSIWYG Web Builder

KONSTRUKTYWNE ROZWIĄZYWANIE SPORÓW I KONFLIKTÓW

Założenia: Pracownicy oddziału ratunkowego pracują  w bardzo trudnych i  stresujących warunkach (praca  pod presją
czasu, odpowiedzialność za ludzkie życie i zdrowie, nieustający kontakt z cierpieniem, bólem i śmiercią,  agresywne
postawy pacjentów i ich rodzin). Praca w takich warunkach i okolicznościach wpływa na relacje z pacjentami ale często też 
jest przyczyną konfliktów w zespole. W obliczu tych trudności niezbędne  są podstawowe umiejętności pokojowego
rozwiązywania sporów i konfliktów m.in.: negocjacji, mediacji.
Cel: dostarczenie wiedzy na temat istoty sporów i konfliktów oraz sposobów ich rozwiązywania, a przede wszystkim
ćwiczenie konkretnych metod i technik jak: negocjacja, mediacja itp
Uczestnicy zdobędą wiedzę:
· Konstruktywna komunikacja
· Istota pojęcia konfliktu
· Strategie negocjacji
· Strategia mediacji
· Indywidualny styl rozwiązywania konfliktów i sporów
Uczestnicy nabędą umiejętności:
· Aktywnego słuchania
· Skutecznego mówienia
· Radzenie sobie z trudnymi emocjami w sytuacji konfliktowej
· Prowadzenia skutecznej negocjacji
· Prowadzenia skutecznej mediacji
Ramowy program:
1. Cechy konstruktywnej komunikacji interpersonalnej.
2. Style komunikacji.
3. Natura i rodzaje konfliktów.
4. Strategie zachowań konfliktowych.
5. Style reagowania w sytuacjach konfliktowych.
6. Asertywność w sytuacjach konfliktowych.
7. Negocjacje czy mediacje.
8. Skuteczne techniki radzenia sobie z konfliktami.

Czas trwania:8 godzin dydaktycznych
Ilość osób w grupie: 15 -20
Cena: 250zł/os.

Szkolenie realizujemy na zamówienie.
Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

Ratownictwo Medyczne Ratownictwo Medyczne
RATOWNICTWO MEDYCZNE
JEDNOSTKI
ANTYKRYZYSOWE
BIZNES
INSTYTUCJE
POMOCOWE
SŁUŻBY
MUNDUROWE