WYSIWYG Web Builder

KRYZYSY W SZKOŁACH

Cel: nabycie i pogłębienie wiedzy na temat dziecka w sytuacji kryzysu oraz umiejętności udzielania skutecznej pomocy i
wsparcia psychicznego.

Uczestnik zdobędzie wiedzę:
· Pojęcia i charakterystyki kryzysu.
· Rodzaju kryzysu i procedury interwencji.
· Podejmowania interwencji w szkole
· Roli kadry dydaktycznej.
· Planu działania na wypadek zaistnienia sytuacji kryzysowej
· Szkolnego zespołu zarządzania kryzysowego.
Uczestnicy nabędą umiejętności:
· Rozpoznawania symptomów kryzysu i objawów stresu traumatycznego
· Podejmowania skutecznych interwencji w szkole.
· Tworzenia szkolnego centrum zarządzania kryzysowego
· Udzielania wsparcia psychicznego dzieciom w rożnego rodzaju kryzysach w różnych okresach rozwojowych.

Forma: wykładowo-warsztatowa
Ilość osób w grupie: 15-20
Szkolenie realizujemy na zamówienie.

Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego.
Ratownictwo Medyczne Ratownictwo Medyczne
RATOWNICTWO MEDYCZNE
JEDNOSTKI
ANTYKRYZYSOWE
BIZNES
INSTYTUCJE
POMOCOWE
SŁUŻBY
MUNDUROWE