WYSIWYG Web Builder

KSZTAŁTOWANIE OSOBOWOŚCI IMMUNOLOGICZNIE SILNEJ - STRES I JAK SOBIE Z NIM RADZIĆ

Celem tych szkoleń jest przekazanie niezbędnej wiedzy oraz kształtowanie umiejętności radzenia sobie ze stresem i
powrotu do równowagi po zadziałaniu stresora. Opieramy się o metody objawowe i profilaktycznorozwojowe.

Oferujemy treningi:
· antystresowy
· skutecznej komunikacji interpersonalnej
· umiejętności rozwiązywania konfliktów
· zachowań asertywnych
· przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu

Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego.


Ratownictwo Medyczne Ratownictwo Medyczne
RATOWNICTWO MEDYCZNE
JEDNOSTKI
ANTYKRYZYSOWE
BIZNES
INSTYTUCJE
POMOCOWE
SŁUŻBY
MUNDUROWE