WYSIWYG Web Builder

www.expertia.pl
www.naratunek.elamed.pl
www.wakcji.elamed.pl

Wykaz publikacji - Elżbieta Sideris
1. Elżbieta Sideris-„ Dlaczego wspierać” Przegląd Pożarniczy nr.5/2012, wyd. Komenda Główna PSP, Warszawa, 2012;
2. Elżbieta Sideris - „Psychologiczne aspekty wsparcia psychicznego poszkodowanych „ Pomoc dzieciom” Przegląd
Pożarniczy nr.6/2012, wyd. Komenda Główna PSP, Warszawa, 2012;
3. E. Sideris, W. Pawłowski - „ Katastrofa - psychologiczne konsekwencje” - rozdz. XI Medycyna Katastrof - kompedium
Edukacyjno-Szkoleniowe red. P. Fiedor, W. Pawłowski , Warszawa 2011;
4. Elżbieta Sideris, Witold Pawłowski- „ Katastrofa- psychologiczne konsekwencje - Medycyna katastrof - kompendium
edukacyjno-szkoleniowe; P. Fiedor, W. Pawłowski (red.) wyd. Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa, 2011;
5. Elżbieta Sideris- „ Wsparcie psychiczne poszkodowanego w wypadku dziecka- wskazówki praktyczne” Meritum  -
Mazowiecki Kwartalnik Edukacyjne  nr420120, wyd. Mazowiecki Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli,
Radom 2010;
6. Prof.dr hab.med. E. Zawisza, E.Sideris, S.Więckowski, K. Zawisza - „ Medycyna psychosomatyczna”  wyd. Gabinet
Prywatny nr.10-12/2010, Warszawa 2010;
7. E. Sideris - „Wsparcie psychiczne dziecka poszkodowanego w wypadku - wskazówki praktyczne” wyd. Meridium _
Mazowiecki Kwartalnik Edukacyjny nr.4 , Warszawa 2010;
8. E. Sideris, B. Paczuska-Jałowińska- „ Pierwsza pomoc psychologiczna - żal po starcie dziecka”- Na ratunek - magazyn
dla służb ratujących życie - nr.1/2010, wyd. Elamed, Katowice 2010; Index Copernicus :2,10 pkt
9. E. Sideris, B. Paczuska-Jałowińska- „ Pomoc osobom upośledzonym umysłowo- Pierwsza pomoc psychologiczna
udzielana osobom starszym i niepełnosprawnym - osoby chore psychicznie cz.VI. Na ratunek - magazyn dla służb
ratujących życie- nr.1/2009, wyd. Elamed, Katowice 2009; Index Copernicus :1,88 pkt
10. E. Sideris, B. Paczuska-Jałowińska - „ Pomoc osobom upośledzonym umysłowo- Pierwsza pomoc psychologiczna
udzielana osobom starszym i niepełnosprawnym- cz.V. Na ratunek - magazyn dla służb ratujących życie - nr.1/2009,
wyd. Elamed, Katowice 2009; Index Copernicus :1,88 pkt
11. E. Sideris, B. Paczuska-Jałowińska-„ Tragedia w Kamieniu Pomorskim- refleksje psychologa”  magazyn  W akcji
nr.4/2009 . wyd. Elamed, Katowice 2009;
12. E. Sideris, B. Paczuska-Jałowińska-„ Jak budować odporność na stres”  magazyn  W akcji nr.3/2009 . wyd. Elamed,
Katowice 2009;
13. E. Sideris, B. Paczuska-Jałowińska-„ Komunikacja w sytuacji kryzysowej”  magazyn  W akcji nr.2/2009 . wyd. Elamed,
Katowice 2009;
14. E. Sideris, B. Paczuska-Jałowińska-„ Uzależnienia”  magazyn  W akcji nr.1/2009 . wyd. Elamed, Katowice 2009;
15. E. Sideris, B. Paczuska-Jałowińska - „ Niepełnosprawność ruchowa- Pierwsza pomoc psychologiczna udzielana osobom
starszym i niepełnosprawnym - cz.IV. Na ratunek - magazyn dla służb ratujących życie - nr.4/2008 , wyd. Elamed,
Katowice 2008; Index Copernicus :1,88 pkt
16. E. Sideris, B. Paczuska-Jałowińska- „ Upośledzenie wzroku- Pierwsza pomoc psychologiczna udzielana osobom
starszym i niepełnosprawnym- cz.III. Na ratunek - magazyn dla służb ratujących życie- nr.3/2008, wyd. Elamed,
Katowice 2008; Index Copernicus :1,88 pkt
17. E. Sideris, B. Paczuska-Jałowińska- „ Upośledzenie słuchu- Pierwsza pomoc psychologiczna udzielana osobom
starszym i niepełnosprawnym- cz.II. Na ratunek - magazyn dla służb ratujących życie- nr.2/2008, wyd. Elamed, Katowice
2008; Index Copernicus :1,88 pkt
18. E. Sideris, B. Paczuska-Jałowińska- „ Pierwsza pomoc psychologiczna udzielana osobom starszym i niepełnosprawnym-
cz.I. Na ratunek - magazyn dla służb ratujących życie- nr.1/2008, wyd. Elamed, Katowice 2008;
19. E. Sideris, B. Paczuska-Jałowińska-„ Psychologiczne aspekty sytuacji kryzysowych cz. VII”  magazyn  W akcji
nr.3/2008 . wyd. Elamed, Katowice 2008;
20. E. Sideris, B. Paczuska-Jałowińska-„ Psychologiczne aspekty sytuacji kryzysowych cz. V”  magazyn  W akcji nr.1/2008
. wyd. Elamed, Katowice 2008;
21. E. Sideris, B. Paczuska-Jałowińska- „ Pierwsza pomoc psychologiczna udzielana dzieciom przez ratowników”. Na
ratunek - magazyn dla służb ratujących życie- nr.4/2007, wyd. Elamed,Katowice 2007;
22. E. Sideris, B. Paczuska-Jałowińska- „ Pierwsza pomoc psychologiczna udzielana dzieciom przez ratowników- dzieci w
okresie dorastania w wieku od 14 do 18 lat”. Na ratunek - magazyn dla służb ratujących życie- nr.4/2007, wyd. Elamed,
Katowice 2007;
23. E. Sideris, B. Paczuska-Jałowińska- „ Pierwsza pomoc psychologiczna udzielana dzieciom przez ratowników- dzieci w
wieku od 11 do 14 lat”. Na ratunek - magazyn dla służb ratujących życie- nr.3/2007, wyd. Elamed, Katowice 2007;
24. E. Sideris, B. Paczuska-Jałowińska- „ Pierwsza pomoc psychologiczna udzielana dzieciom przez ratowników- dzieci w
wieku od 5 do 11 lat”. Na ratunek - magazyn dla służb ratujących życie- nr.2/2007, wyd. Elamed, Katowice 2007;
25. E. Sideris, B. Paczuska-Jałowińska- „ Pierwsza pomoc psychologiczna udzielana dzieciom przez ratowników- dzieci w
wieku od 1 do 5 lat”. Na ratunek - magazyn dla służb ratujących życie- nr.1/2007,  wyd. Elamed, Katowice 2007;
26. E. Sideris, B. Paczuska-Jałowińska- „ Ratownictwo psychologiczne”. Na ratunek - magazyn dla służb ratujących życie-
nr.1/2007, wyd. Elamed ,Katowice 2007;
27. E. Sideris, B. Paczuska-Jałowińska-„ Psychologiczne aspekty sytuacji kryzysowych cz. IV”  magazyn  W akcji
nr.6/2007 . wyd. Elamed, Katowice 2007;
28. E. Sideris, B. Paczuska-Jałowińska-„ Psychologiczne aspekty sytuacji kryzysowych cz. III”  magazyn  W akcji nr.5/2007
. wyd. Elamed, Katowice 2007;
29. E. Sideris, B. Paczuska-Jałowińska-„ Psychologiczne aspekty sytuacji kryzysowych cz. II”  magazyn  W akcji nr.4/2007
. wyd. Elamed, Katowice 2007;
30. E. Sideris, B. Paczuska-Jałowińska-„ Psychologiczne aspekty sytuacji kryzysowych ”  magazyn  W akcji nr.3/2007 .
wyd. Elamed, Katowice 2007;
31. E. Sideris, B. Paczuska-Jałowińska-„ Ratownictwo psychologiczne- zadania, rola, perspektywy ”  magazyn  W akcji
nr.1/2007 . wyd. Elamed, Katowice 2007;
32. Elżbieta Sideris, Bożena Paczuska-Jałowińska - „Zespół Stresu Pourazowego”- Polska Medycyna Ratunkowa Dzieciom
Lato 2007, red. J. Jakubaszko Wrocław 2007;
MEDIA
Ratownictwo Medyczne Ratownictwo Medyczne
RATOWNICTWO MEDYCZNE
JEDNOSTKI
ANTYKRYZYSOWE
BIZNES
INSTYTUCJE
POMOCOWE
SŁUŻBY
MUNDUROWE