WYSIWYG Web Builder

NAPAŚĆ SEKSUALNA

Cel: dostarczenie podstawowej wiedzy teoretycznej o przemocy seksualnej, jej formach i właściwościach, zapoznanie z
mechanizmami gwałtu, sytuacją psychologiczną ofiar gwałtu i napaści seksualnej, długotrwałych skutkach nadużyć
seksualnych u dzieci oraz zasad podejmowania i interwencji.

Uczestnicy zdobędą wiedzę:
· Definicji i mechanizmów gwałtu, nadużycie seksualnego, napaści.
· Długotrwałych skutków nadużyć seksualnych wobec dzieci.
· Gwałtu dokonanego przez partnera lub znajomego
· Rodzinnych mechanizmów nadużyć
· Strategie interwencji ( wobec dzieci i dorosłych)
Uczestnicy nabędą umiejętności:
· Nawiązywania pierwszego kontaktu.
· Stosowania strategii interwencji wobec dorosłych i dzieci.
· Dalszego postępowanie ( grupy terapeutyczne i grupy wsparcia, terapia indywidualna)

Forma: wykładowo-warsztatowa
Ilość osób w grupie: 15-20
Szkolenie realizujemy na zamówienie.

Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

Ratownictwo Medyczne Ratownictwo Medyczne
RATOWNICTWO MEDYCZNE
JEDNOSTKI
ANTYKRYZYSOWE
BIZNES
INSTYTUCJE
POMOCOWE
SŁUŻBY
MUNDUROWE