WYSIWYG Web Builder

NAWIĄZYWANIE KONTAKTU Z POSZKODOWANYM

Cel: zdobycie umiejętności nawiązania bezpośredniego , współpracującego kontaktu z poszkodowanym.

Uczestnicy zdobędą wiedzę:
· Różnorodność zachowań poszkodowanych.
· Źródła i przyczyny tych zachowań.
· Procedury nawiązywania kontaktu - przydatne techniki.
· Wpływ nie współpracujących zachowań poszkodowanych na sprawność działań ratowniczych.
Uczestnicy nabędą umiejętności:
· Wczesnego rozpoznania i różnicowania zachowań.
· Stosowania skutecznych procedur nawiązywania kontaktu.
· Radzenia sobie z własnymi trudnymi emocjami.
· Ograniczania wpływu niewspółpracujących zachowań poszkodowanych na sprawność działań ratowniczych.
Ramowy program: 
1. Psychologiczne aspekty różnorodności zachowań poszkodowanych.
2. Umiejętności wczesnego rozpoznania i różnicowania zachowań.
3. Analiza zachowań utrudniających sprawne działania ratownicze.
4. Procedury skutecznego nawiązywania kontaktu z poszkodowanym.
5. Fazy nawiązywania skutecznego kontaktu.
6. Efekt pierwszego wrażenia.
7. Komunikacja niewerbalna i werbalna w procesie pomagania.
8.   Strategie radzenia sobie z własnymi trudnymi emocjami w kontakcie z poszkodowanym

Czas trwania:8 godzin dydaktycznych
Ilość osób w grupie: 15 -20
Cena: 250zł/os.

Szkolenie realizujemy na zamówienie.
Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego.
Ratownictwo Medyczne Ratownictwo Medyczne
RATOWNICTWO MEDYCZNE
JEDNOSTKI
ANTYKRYZYSOWE
BIZNES
INSTYTUCJE
POMOCOWE
SŁUŻBY
MUNDUROWE