WYSIWYG Web Builder

PODSTAWY PODEJMOWANIA INTERWENCJI KRYZYSOWEJ

Cel: Omówienie podstawowych pojęć teoretycznych z zakresu kryzysu i interwencji kryzysowej oraz ćwiczenie
praktycznych umiejętności kontaktu z osobą w kryzysie , podejmowania interwencji i działań pomocowych z użyciem
różnorodnych narzędzi i procedur.

Uczestnicy zdobędą wiedzę:
· Pojęcie kryzysu i zasady interwencji
· Charakterystyka i obszary kryzysu
· Etapy interwencji kryzysowej.
· Telefon jako narzędzie pracy i podejmowania interwencji
· Procedury podejmowania interwencji w ośrodkach ambulatoryjnych np: Pik, telefon zaufania i telefon interwencyjny.
· Specyfika pomocy i interwencji korespondencyjnej i mailowej.
· Zagadnienia etyczne i prawne dotyczące odpowiedzialności i bezpieczeństwa osoby podejmującej interwencję.
Uczestnicy nabędą umiejętności:
· Stosowania podstawowych zasad podejmowania interwencji kryzysowej.
· Stosowania odpowiednich procedur,
· Podejmowania interwencji z zachowaniem własnego bezpieczeństwa.
· Pracy przy telefonie interwencyjnym.

Forma: wykładowo-warsztatowa
Ilość osób w grupie: 15-20
Szkolenie realizujemy na zamówienie.

Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego.


Ratownictwo Medyczne Ratownictwo Medyczne
RATOWNICTWO MEDYCZNE
JEDNOSTKI
ANTYKRYZYSOWE
BIZNES
INSTYTUCJE
POMOCOWE
SŁUŻBY
MUNDUROWE