WYSIWYG Web Builder

PODSTAWY POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ DLA OFIAR WYPADKÓW I KATASTROF

Cel: nabycie podstawowej wiedzy i umiejętności nawiązania empatycznego kontaktu oraz udzielania wsparcia
poszkodowanym

Uczestnicy zdobędą wiedzę:
· Istota empatycznego kontaktu z poszkodowanym
· Typowe reakcje poszkodowanych i ich potrzeby
· Typowe reakcje i potrzeby dzieci w różnych grupach wiekowych
· Możliwe reakcje i potrzeby osób starszych i niepełnosprawnych
· Techniki udzielania wsparcia psychicznego
Uczestnicy nabędą umiejętności:
· Nawiązywania kontaktu z dziećmi w różnych grupach wiekowych
· Nawiązywania kontaktu z osobami starszymi , niepełnosprawnymi, chorymi psychicznie
· Udzielania wsparcia psychicznego.
· Radzenia sobie z sytuacjami trudnymi w kontakcie - panika, opór, agresja, lęk, bezradność.
Ramowy program:
Wykłady- 6 godzin
1. Psychologiczne aspekty funkcjonowania poszkodowanych w różnych grupach wiekowych i ich potrzeby
2. Efekt pierwszego wrażenia w kontakcie z poszkodowanym.
3. Rola empatii w nawiązywaniu skutecznego kontaktu z poszkodowanymi.
4. Istotne elementy komunikacji niewerbalnej i werbalnej w procesie pomagania
5. Różnicowanie procedur udzielania wsparcia
Warsztaty - 10 godzin
1. Autoanaliza własnego stylu komunikacji
2. Wzmacnianie moich słabych stron w procesie komunikacji interpersonalnej.
3. Ćwiczenie istotnych elementów procesu skutecznej komunikacji w kontakcie z dziećmi w różnym wieku, osobami
starszymi, niepełnosprawnymi, chorymi psychicznie
4. Ćwiczenie skutecznych metod radzenia sobie z sytuacjami szczególnie trudnymi w kontakcie z
poszkodowanymi/pacjentami.

Czas trwania:8 godzin dydaktycznych
Ilość osób w grupie: 15 -20
Cena: 500zł/os.

Szkolenie realizujemy na zamówienie.
Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego.
Ratownictwo Medyczne Ratownictwo Medyczne
RATOWNICTWO MEDYCZNE
JEDNOSTKI
ANTYKRYZYSOWE
BIZNES
INSTYTUCJE
POMOCOWE
SŁUŻBY
MUNDUROWE