WYSIWYG Web Builder

PREZENTACJE PUBLICZNE JAKO JEDNA Z FORM KREOWANIA WIZERUNKU FIRMY

Uczestnicy zdobędą wiedzę i umiejętności m.in:

· Jak dobierać narzędzie i formułę prezentacji dostosowaną do potrzeb audytorium, swoich umiejętności oraz
założonych celów wizerunkowych organizacji. ?
· Jak aktywnie komunikować się z audytorium w każdej fazie procesu prezentacji ?
· Jak radzić sobie z trudnymi sytuacjami w czasie prezentacji ?
· Jak znaleźć się w sytuacji wystąpień publicznych, zareagować na pytania audytorium, stosować różnorodne
sposoby pracy z grupą.?
· Jak rozpoznać własne umiejętności prezentacyjne?

Forma :wykładowo-warsztatowa
Ilość osób w grupie: 15-20
Szkolenie realizujemy na zamówienie.
Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego.
Ratownictwo Medyczne Ratownictwo Medyczne
RATOWNICTWO MEDYCZNE
JEDNOSTKI
ANTYKRYZYSOWE
BIZNES
INSTYTUCJE
POMOCOWE
SŁUŻBY
MUNDUROWE