WYSIWYG Web Builder

PSYCHOLOGIA RATOWNICTWA - POYPLOMOWE STUDIA II STOPNIA

Program obejmuje praktyki, staże, zajęcia konsultacyjne i superwizyjne realizowanych w czasie 180 godzin dydaktycznych 
w trybie dwóch semestrów.

II stopień (2 rok studiów) - to specjalizacja w zakresie:

§ pomoc psychologiczna w ratownictwie i terapia zaburzeń potraumatycznych,
§ interwencja kryzysowa i zarządzanie kryzysem.

Studia skierowane są do absolwentów I stopnia.
Zajęcia zgrupowane są w modułach- do wyboru przez studiującego.
Studenci studium II stopnia mają możliwość odbywania praktyki na Szpitalnych Oddziałach Ratunkowych,
Zajęcia odbywają się w trybie niestacjonarnym (d. zaocznym) w formie dwudniowych zjazdów sobotnio-niedzielnych.
Program realizowany jest podczas 10-14  zjazdów.

Pomyślne ukończenie studiów wymaga uzyskania 100 pkt, niezależnie od specjalizacji.
Moduły do wyboru:

A1- ratownictwo psychologiczne w akcjach ratunkowych - 70 pkt.
A2- interwencja kryzysowa - 70 pkt.
A3- pomoc psychologiczna z elementami psychoterapii - 70 pkt.
B1- psychoprofilatyka stresu i traumy - 30 pkt.
B2- psychologiczne mechanizmy przemocy - 30 pkt.

Uzyskanie liczby punktów o 70% większej od wymaganej, oraz napisanie i obrona drugiej pracy dyplomowej upoważnia do
wpisania na dyplomie drugiej specjalności.

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez WSZP Warszawa i zgodne z
Rozporządzeniem nr 472 z dnia 12.10.1993 r. MEN oraz MPiPS (Dz.U. nr 103, poz. 472) oraz CERTYFIKAT Instytutu
Ratownictwa Psychologicznego.

Koszty uczestnictwa
§ wpisowe: -   200
§ opłata manipulacyjna; -   100
Czesne za rok studiów przy wpłacie jednorazowej dla poszczególnych studiów wynosi wynosi 5900
Możliwe są wpłaty semestralne i ratalne. Pełna tabela opłat za studia podyplomowe znajduję się w dziale Rekrutacja -
OPŁATY.

Studium uruchamiane jest pod warunkiem zgłoszenia się minimum 20 kandydatów.
Warunkiem uruchomienia specjalizacji jest zebranie grupy minimum 15 osób
W przypadku nieuruchomienia studium, zapisani kandydaci otrzymują zwrot wpisowego i opłaty manipulacyjnej.

Zapraszamy do skorzystania z systemu rekrutacji on-line w Wyższej Szkole Zarządzania Personelem -
Ratownictwo Medyczne Ratownictwo Medyczne
RATOWNICTWO MEDYCZNE
JEDNOSTKI
ANTYKRYZYSOWE
BIZNES
INSTYTUCJE
POMOCOWE
SŁUŻBY
MUNDUROWE