WYSIWYG Web Builder

PSYCHOPROFILAKTYKA WYPALENIA ZAWODOWEGO.

Założenia: Istotą pracy w instytucjach związanych z niesieniem pomocy ludziom w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia 
jest intensywne zaangażowanie emocjonalne.
Długoletnia praca często z traumatycznymi problemami innych może wpłynąć na zmniejszenie motywacji , wiary we
własne siły i optymizmu co do spodziewanych efektów własnych działań. Dodatkowo stale rosnąca liczba pacjentów często
agresywnych,  z  syndromem wyuczonej bezradności, z ciężkimi urazami psychicznymi na skutek napaści fizycznej ,
seksualnej i przemocy domowej itp. powoduje obniżenie sprawności psychofizycznej , odporności na stres i sprzyja
wypaleniu zawodowemu.
Cel: przekazanie wiedzy na temat psychopatologii syndromu wypalenia zawodowego oraz ćwiczenie umiejętności
prewencji.
Uczestnicy zdobędą wiedzę:
· pojęcie wypalenia zawodowego
· objawy wypalenia na poziomie psychicznym i somatycznym
· skala zjawiska
· prewencja syndromu wypalenia zawodowego
Uczestnicy nabędą umiejętności:
· zarządzanie i gospodarowanie czasem
· utrzymywanie pozytywnych relacji międzyludzkich
· różnicowania zadań - przeciwdziałanie rutynie
· okazywania empatii
· racjonalnego wypoczynku
Ramowy program :
1. Pojęcie wypalenia zawodowego.
2. Pierwsze symptomy - zmęczenie, wyczerpanie.
3. Przewlekły stresu  pracy zawodowej i jego skutki .
4. Dynamika zmian motywacji do pracy.
5. Jak przeciwdziałać rutynie?
6. Racjonalizacja własnych oczekiwań względem środowiska  pracy.
7. Optymalizacja relacji zawodowych.
8. Metody konstruktywnego relaksu i wypoczynku.

Czas trwania: 8 godzin dydaktycznych
Ilość osób w grupie: 15-20
Szkolenia realizujemy na zamówienie.

Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego.
Ratownictwo Medyczne Ratownictwo Medyczne
RATOWNICTWO MEDYCZNE
JEDNOSTKI
ANTYKRYZYSOWE
BIZNES
INSTYTUCJE
POMOCOWE
SŁUŻBY
MUNDUROWE