WYSIWYG Web Builder

o    konsultacja psychologiczna - to jednorazowe spotkanie mające na celu określenie rodzaju trudności oraz omówienie możliwych form pomocy. Służy dostarczeniu nowej wiedzy i poszerzeniu perspektywy na temat zgłaszanego problemu a także ustaleniu zasad i celu ewentualnego procesu terapeutycznego lub diagnostycznego.

o    diagnoza psychologiczna – rozmowa kliniczna z zastosowaniem wystandaryzowanych i znormalizowanych metod badawczych ( testów psychologicznych) dla określania np. cech osobowości, inteligencji, indywidualnych zdolności, samooceny czy motywacji.

o    pomoc psychologiczna  - to cykl spotkań z psychologiem/psychoterapeutą

o    promocja zdrowia- nastawionych na proces kształtowania i utrwalania zachowań potrzebnych do rozwoju i utrzymania zdrowia

o    profilaktyka zaburzeń– mających na celu przeciwdziałanie czynnikom ryzyka i wzmocnienie  zasobów osobistych

o    poradnictwo psychologiczne– mających na celu pomoc w rozwiązywaniu kryzysów rozwojowych

o    interwencja kryzysowa mających na celu pomoc w rozwiązywaniu sytuacji traumatycznych i kryzysowych

Każda sesja trwa ok. 50 minut.

o    psychoterapia indywidualna - cykl regularnych spotkań z psychoterapeutą, poprzedzonych konsultacją psychologiczną Zapoczątkowuje ją ustalenie zasad i celu psychoterapii czyli zawarcie tzw. kontraktu terapeutycznego. Częstotliwość sesji terapeutycznych oraz czas trwania procesu psychoterapii ustalane są indywidualnie, w zależności od potrzeb i rodzaju trudności. Sesja psychoterapii indywidualnej trwa ok. 50 minut.

o    psychoterapia pary/małżeńska
Cykl regularnych spotkań pary np. małżeństwa z psychoterapeutą, poprzedzony konsultacją psychologiczną. Terapia ukierunkowana jest na to co dzieje się w relacji dwojga zgłaszających się osób. Daje przestrzeń na wzajemne zrozumienie, poznanie potrzeb i odczuć partnera, wypracowanie skutecznych form komunikacji. Pomaga w rozwiązaniu kryzysu, a czasem podjęciu trudnych decyzji. Częstotliwość sesji terapeutycznych oraz czas trwania procesu psychoterapii ustalane są podczas wstępnej konsultacji. Sesja psychoterapii pary/małżeńska trwa ok. 90 minut (1,5h).

o    psychoterapia indywidualna - online- cykl regularnych spotkań z psychoterapeutą w czasie rzeczywistym ,za pośrednictwem komunikatora Skype, poprzedzonych konsultacją psychologiczną w gabinecie psychoterapeuty. Podczas konsultacji zostają ustalenie zasady i cele psychoterapii - zawarcie tzw. kontraktu terapeutycznego. Częstotliwość sesji terapeutycznych oraz czas trwania procesu psychoterapii ustalane są indywidualnie, w zależności od potrzeb i rodzaju trudności. Sesja psychoterapii indywidualnej trwa ok. 50 minut.

o    usługi specjalistyczne:

o    badania psychologiczne osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń

o    pomoc psychologiczna dla osób starszych, niepełnosprawnych i ich rodzin

o    poradnictwo zawodowe – skierowane jest do uczniów i studentów, a także absolwentów wchodzących na rynek pracy

o    coaching  indywidualny – to cykl spotkań podczas której coach pomaga klientowi w osiągnięciu postawionych przez niego celów zarówno zawodowych jak i osobistych. Podczas coachingu klient koncentruje się na teraźniejszości i przyszłości. Nie analizuje przeszłości, nie rozwiązuje problemów emocjonalnych. Sesja trwa ok. 50 min.


Zapisy telefoniczne: 507 977 330

PSYCHOTERAPIA
Ratownictwo Medyczne Ratownictwo Medyczne
RATOWNICTWO MEDYCZNE
JEDNOSTKI
ANTYKRYZYSOWE
BIZNES
INSTYTUCJE
POMOCOWE
SŁUŻBY
MUNDUROWE