WYSIWYG Web Builder

RADZENIE SOBIE Z AGRESYWNYMI ZACHOWANIAMI UCZESTNIKÓW ZDARZEŃ KRYZYSOWYCH

Cel :Dostarczenie wiedzy z zakresu wachlarza zachowań agresywnych i przemocowych oraz ćwiczenie umiejętności w
radzeniu sobie z agresją osób poszkodowanych

Uczestnicy zdobędą wiedzę:
· Pojęcie przemocy i agresji - różnicowanie
· Formy i rodzaje przemocy.
· Konsekwencje psychologiczne narażenia na przemoc i agresję uczestników zdarzeń traumatycznych.
· Prewencja zachowań agresywnych i przemocowych
Uczestnicy nabędą umiejętności:
· Rozpoznawanie wczesnych oznak zachowań agresywnych
· Zasady postępowania ograniczającego agresję
· Procedury nawiązywania kontaktu
· Radzenie sobie z własnymi trudnymi emocjami
Ramowy program
1. Agresja a przemoc - różnicowanie.
2. Przyczyny i źródła zachowań agresywnych.
3. Portret psychologiczny osób stosujących przemoc.
4. Psychologiczne aspekty narażania się na agresywne i przemocowe zachowania uczestników zdarzeń masowych.
5. Analiza kluczowych umiejętności w skutecznym kontakcie z agresywnym poszkodowanym.
6. Procedury nawiązywania kontaktu z zastosowaniem zasad ograniczających agresywne zachowania.
7. Agresja w grupie.
8. Metody radzenie sobie ą agresywnymi zachowaniami grup poszkodowanych

Czas trwania:8 godzin dydaktycznych
Ilość osób w grupie: 15 -20
Cena: 250zł/os.

Szkolenie realizujemy na zamówienie.
Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

Ratownictwo Medyczne Ratownictwo Medyczne
RATOWNICTWO MEDYCZNE
JEDNOSTKI
ANTYKRYZYSOWE
BIZNES
INSTYTUCJE
POMOCOWE
SŁUŻBY
MUNDUROWE