WYSIWYG Web Builder

RADZENIE SOBIE Z AGRESYWNYMI ZACHOWANIAMI UCZESTNIKÓW ZDARZEŃ KRYZYSOWYCH.

Cel: dostarczenie wiedzy z zakresu wachlarza zachowań agresywnych i przemocowych oraz ćwiczenie umiejętności w
radzeniu sobie z agresją osób poszkodowanych.

Uczestnicy zdobędą wiedzę:
· Pojęcie przemocy i agresji - różnicowanie.
· Formy i rodzaje przemocy.
· Konsekwencje psychologiczne narażenia na przemoc i agresję uczestników zdarzeń traumatycznych.
· Prewencja zachowań agresywnych i przemocowych.
Uczestnicy nabędą umiejętności:
· Rozpoznawania wczesnych oznak zachowań agresywnych.
· Zasad postępowania ograniczającego agresję.
· Stosowana procedur nawiązywania kontaktu.
· Radzenie sobie z własnymi trudnymi emocjami.

Forma: wykładowo-warsztatowa
Ilość osób w grupie: 15-20
Szkolenie realizujemy na zamówienie.

Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego.
Ratownictwo Medyczne Ratownictwo Medyczne
RATOWNICTWO MEDYCZNE
JEDNOSTKI
ANTYKRYZYSOWE
BIZNES
INSTYTUCJE
POMOCOWE
SŁUŻBY
MUNDUROWE