WYSIWYG Web Builder

ROZWIĄZYWANIE SPORÓW I  KONFLIKTÓW.

Cel: dostarczenie wiedzy na temat istoty sporów i konfliktów oraz sposobów ich rozwiązywania, a przede wszystkim
ćwiczenie konkretnych metod i technik jak: negocjacja, mediacja.

Uczestnicy zdobędą wiedzę:
· Konstruktywnej komunikacji.
· Istoty pojęcia konfliktu.
· Strategii negocjacji.
· Strategii mediacji.
· Indywidualnego stylu rozwiązywania konfliktów i sporów.
Uczestnicy nabędą umiejętności:
· Aktywnego słuchania.
· Skutecznego mówienie.
· Radzenie sobie z trudnymi emocjami w sytuacji konfliktowej.
· Prowadzenia skutecznej negocjacji.
· Prowadzenia skutecznej mediacji.

Forma: wykładowo-warsztatowa
Ilość osób w grupie: 15-20
Szkolenia realizujemy na zamówienie.

Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego.
Ratownictwo Medyczne Ratownictwo Medyczne
RATOWNICTWO MEDYCZNE
JEDNOSTKI
ANTYKRYZYSOWE
BIZNES
INSTYTUCJE
POMOCOWE
SŁUŻBY
MUNDUROWE