WYSIWYG Web Builder

· Policja
· Wojsko
· Straż Ochrony Kolei
· Straż Graniczna
Praca w warunkach ekstremalnych, zagrażających zdrowiu i życiu stanowi specyficzny rodzaj traumy, której skutki
przejawiają się w Zespole Stresu Pourazowego. Bezpośrednio zaangażowani, pomagając poszkodowanym mogą stać się
wtórnymi ofiarami tych tragicznych zdarzeń. Większe ryzyko utraty równowagi psychicznej pojawia się wtedy, gdy
pracownicy służb ratowniczych:
· sami doznali okaleczeń
· ktoś z zespołu poniósł śmierć
· ranni zostali bliscy, przyjaciele, koledzy
· dochodzi do krytyki, czy niezrozumienia ze strony przełożonych, ocalałych, świadków, bliskich osób, mediów itp.
ratownik jest obciążony wcześniejszymi urazami.

Cel: Uzyskanie podstawowych kompetencji w zakresie psychologicznych aspektów wsparcia psychicznego
poszkodowanych oraz umiejętności radzenia sobie ze stresem w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia.

Oferta szkoleniowa zawiera:

Wpływ sytuacji trudnych na sprawność funkcjonowania jednostki
Radzenie sobie z agresywnymi zachowaniami uczestników zdarzeń kryzysowych
Psychoprofilaktyka wypalenia zawodowego
Rozwiązywanie sporów i  konfliktów

SŁUŻBY MUNDUROWE
Ratownictwo Medyczne Ratownictwo Medyczne
RATOWNICTWO MEDYCZNE
JEDNOSTKI
ANTYKRYZYSOWE
BIZNES
INSTYTUCJE
POMOCOWE
SŁUŻBY
MUNDUROWE