WYSIWYG Web Builder

STRES W DZIAŁANIACH RATOWNICZYCH - PSYCHOPROFILAKTYKA.

Cel: dostarczenie wiedzy z zakresu psychologii, psychopatologii i psychoprofilaktyki stresu oraz nabycie umiejętności
radzenia sobie w sytuacjach trudnych.

Uczestnicy zdobędą wiedzę:
· Istota stresu i reakcji stresowych.
· Źródła stresu w działaniach ratowniczych.
· Objawy stresu ostrego i chronicznego na poziomie poznawczym, emocjonalnym i behawioralnym.
· Stres ekstremalny a PTSD.
· Stres a inne zaburzenia somatyczne i psychiczne.
· Psychoprofilaktyka stresu.
Uczestnicy nabędą umiejętności:
· Rozpoznawania własnych reakcji stresowych.
· Rozróżniania źródeł pochodzenia stresu.
· Stosowania: techniki oddechowych, relaksacyjnych, wizualizacji ,medytacji.
· Stosowania strategii  poznawczych.

Forma: wykładowo-warsztatowa
Ilość osób w grupie: 15-20
Szkolenia realizujemy na zamówienie.

Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego.
Ratownictwo Medyczne Ratownictwo Medyczne
RATOWNICTWO MEDYCZNE
JEDNOSTKI
ANTYKRYZYSOWE
BIZNES
INSTYTUCJE
POMOCOWE
SŁUŻBY
MUNDUROWE