WYSIWYG Web Builder

STRES W PRACY PRACOWNIKA SOCJALNEGO I JAK SOBIE Z NIM RADZIĆ

Cel: przekazanie wiedzy na temat psychopatologii i profilaktyki stresu z elementami mechanizmów chorób
psychosomatycznych.

Uczestnicy zdobędą wiedzę:
· Istota stresu i reakcji stresowych.
· Indywidualne źródła stresu.
· Objawy stresu ostrego na poziomie poznawczym, emocjonalnym i behawioralnym.
· Stres chroniczny a PTSD.
· Stres a inne zaburzenia somatyczne i psychiczne.
· Psychoprofilaktyka stresu.
Uczestnicy nabędą umiejętności:
· Rozpoznawania własnych reakcji stresowych.
· Rozróżniania źródeł pochodzenia stresu.
· Stosowania: technik oddechowych, relaksacyjnych, wizualizacji, medytacji.

Forma: wykładowo-warsztatowa
Ilość osób w grupie: 15-20
Szkolenie realizujemy na zamówienie.

Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego.


Ratownictwo Medyczne Ratownictwo Medyczne
RATOWNICTWO MEDYCZNE
JEDNOSTKI
ANTYKRYZYSOWE
BIZNES
INSTYTUCJE
POMOCOWE
SŁUŻBY
MUNDUROWE