WYSIWYG Web Builder

Wzrasta - także w Polsce- zapotrzebowanie na kadrę profesjonalnie przygotowaną do pracy w ośrodkach
interwencji kryzysowej czy instytucjach związanych z systemem ochrony zdrowia psychicznego zajmującymi się
osobami w sytuacji kryzysu psychologicznego.
Instytut Ratownictwa Psychologicznego we współpracy z Wyższą Szkołą Zarządzania Personelem www.wszp.edu.pl
prowadzi dwuletnie, zaoczne studia podyplomowe: Ratownictwo i Pomoc Psychologiczna.

Nowatorska Koncepcja
§ są to oparte na programie autorskim - jedyne tego typu studia w Polsce,
§ studia uczące rzemiosła oparte na praktyce klinicznej,
§ studia realizowane są w układzie dwustopniowym- po 2 semestry na każdym poziomie,
§ studia II stopnia mają modułowy układ programu, dzięki czemu  każdy uczestnik może w znacznym stopniu sam
kształtować program swoich studiów wybierając zagadnienia które go interesują.

Wysoka Jakość Kształcenia

§ dobry, rozbudowany program przygotowany przez specjalistów z Instytutu Ratownictwa Psychologicznego przy
współpracy z metodykami z WSZP;
§ urozmaicone formy prowadzenia zajęć: wykłady, psychologiczne treningi grupowe oraz warsztaty
metodyczne;
§ duża ilość zajęć typu warsztatowego;
§ wysokiej klasy specjaliści prowadzący zajęcia: psycholodzy, psychoterapeuci i trenerzy;
§ nacisk na zdobycie przez studentów praktycznych umiejętności zawodowych wypracowanych poprzez
intensywny trening, praktykę i superwizję przebiegu pracy;
  § możliwość staży w Szpitalnych Oddziałach Ratunkowych

Celem studiów jest przygotowanie profesjonalnych kadr zdolnych do podjęcia pracy zawodowej z osobami będącymi w
sytuacji kryzysu psychologicznego, powstałego na skutek zdarzeń traumatycznych w tym:
§ wypadków komunikacyjnych
§ katastrof naturalnych
§ przemocy kriminalnej, politycznej, strukturalnie zorganizowanej,
§ ofiar przemocy
· zagrożenia wykluczeniem społecznym.

Studia skierowane są do absolwentów studiów społecznych, humanistycznych , absolwentów medycyny i absolwentów
innych kierunków pokrewnych - pracujących, bądź planujących podjęcie pracy w jednostkach szeroko rozumianego
ratownictwa, jednostkach organizacyjnych współpracujących z systemem ratownictwa, jednostkach kryzysowych i
antykryzysowych, w szkolnictwie, w lecznictwie klinicznym. Studia zorganizowane zgodnie z Ustawą z dnia 8 września
2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz Ustawą z dnia 26 kwietnia 2007 o Zarządzaniu Kryzysowym.

Kadra Dydaktyczna
Zajęcia prowadzą pracownicy Instytutu Ratownictwa Psychologicznego pedagodzy, lekarze, psychoterapeuci i trenerzy. Są
to wysokiej klasy specjaliści od wielu lat zajmujący się prowadzeniem szkoleń i pracą z pokrzywdzonymi w programach
interwencyjnych i pomocowych dla osób uwikłanych w przemoc i doświadczających różnego rodzaju kryzysów
sytuacyjnych i życiowych.

Zajęcia treningowe i warsztatowe prowadzone są przez członków Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, którzy maja
znaczne doświadczenie w zakresie pracy interwencyjnej, pomocy psychologicznej i psychoterapii oraz specjalistyczne
przygotowanie psychologicznych treningów grupowych.
Wykładowcami na studium są:

§ mgr Elżbieta Sideris- psycholog kliniczny
§ mgr Bożena Paczuska-Jałowińska - psycholog kliniczny
§ mgr Magdalena Szwarc-Gajewska - psycholog kliniczny
§ mgr Ewa Bielicka-Piesyk - psycholog kliniczny
§ goście zaproszenie SOR, CZK, PSP
      §     Kierownik naukowy studium - dr Magdalena Gieras Kierownik merytoryczny studium - mgr Elżbieta Sideris
Kierunki studiów
Ratownictwo Psychologiczne - Studia Podyplomowe I Stopnia
Psychologia Ratownictwa - Studia Podyplomowe II Stopnia
STUDIA PODYPLOMOWE
Ratownictwo Medyczne Ratownictwo Medyczne
RATOWNICTWO MEDYCZNE
JEDNOSTKI
ANTYKRYZYSOWE
BIZNES
INSTYTUCJE
POMOCOWE
SŁUŻBY
MUNDUROWE