WYSIWYG Web Builder

SYTUACJE TRUDNE I ZAGRAŻAJĄCE W DZIAŁANIACH RATUNKOWYCH

Cel : Nabywanie wiedzy  i kształcenie umiejętności bezpiecznych zachowań w sytuacjach trudnych i zagrażających
bezpieczeństwu utraty zdrowia i życia

Uczestnicy zdobędą wiedzę:
· Sytuacje trudne a  niebezpieczne w działaniach ratunkowych
· Portret psychologiczny potencjalnych  sprawców
· Procedur zachowania bezpieczeństwa
· Strategie negocjacji
Uczestnicy nabędą umiejętności:
· Rozpoznawania i różnicowania sytuacji  niebezpiecznych
· Postaw negocjacji z potencjalnym sprawcą
· Bezpiecznych zachowań w sytuacjach trudnych i zagrażających bezpieczeństwu
· Radzenie sobie z własnymi emocjami
Ramowy program:
Wykłady - 6 godzin
1. Cechy sytuacji trudnej i istota sytuacji niebezpiecznych spotykanych w działaniach ratunkowych
2. Jak dostrzec potencjalnego sprawcę w grupie- portret psychologiczny
3. Procedury zachowania bezpieczeństwa w sytuacjach potencjalnie niebezpiecznych
4. Negocjacje w sytuacjach trudnych i niebezpiecznych- przygotowanie do negocjacji.
5. Style negocjacyjne - rola komunikacji werbalnej i pozawerbalna.
6. Stanowiska i interesy negocjacyjne oraz czynniki zewnętrzne w negocjacjach negocjacje z potencjalnym sprawcą
sytuacji trudnych/ niebezpieczny.
7. Istota asertywności i odporność na stres trudnych i niebezpiecznych.
Warsztaty - 10 godzin
1. Moja odporność na stres - autoanaliza
2. Ćwiczenie elementów
3. Symulacje sytuacji trudnych i niebezpiecznych oraz ćwiczenie umiejętności radzenia sobie i podejmowania
skutecznych negocjacji z zachowaniem zasad bezpieczeństwa w kontakcie z potencjalnym sprawcą

Czas trwania:8 godzin dydaktycznych
Ilość osób w grupie: 15 -20
Cena: 500zł/os.

Szkolenie realizujemy na zamówienie.
Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego.


Ratownictwo Medyczne Ratownictwo Medyczne
RATOWNICTWO MEDYCZNE
JEDNOSTKI
ANTYKRYZYSOWE
BIZNES
INSTYTUCJE
POMOCOWE
SŁUŻBY
MUNDUROWE