WYSIWYG Web Builder

WYJAZDY INTEGRACYJNE / TEAM BUILDING
Proponujemy udział w grach  katastroficznych np. akcji ratowniczej po wypadku samolotu. Całe zdarzenie wpisane jest
bardzo realistycznie w pejzaż otoczenia. Dbamy o dokładne zachowanie każdego detalu zdarzenia.

Uczestnicy organizują się w grupy i pod okiem trenerów niosą pomoc poszkodowanym  w każdym wymiarze - od
przygotowania się do akcji,  znalezienie poszkodowanych, udzielenie im pomocy do  wyniesienia z terenu zagrożonego itp. 
Najważniejszym aspektem całej gry jest nie wiedza, co naprawdę grupa zastanie na miejscu zdarzenia . Uczestnicy i
trenerzy są emocjonalnie zaangażowani w organizowanie i  niesienie pomocy poszkodowanym.  Cała akcja ratownicza na
życzenie zamawiającego może być nagrywana. Pozwala to grupie na przyjrzenie się  rzeczywistym zachowaniom i
odczuciom jej członków, a także  profesjonalną analizę ekspertów, którzy na co dzień zajmujących się stresem
ekstremalnym. Każda gra emocjonalnie angażująca jej uczestników kończy się sesją odreagowania i debriefingu.

Nasza oferta zawiera szereg gier o charakterze katastroficznym, wojennym oraz gier związanych z zarządzaniem
kryzysowym. Może to być np. pożar, masowy wypadek drogowy, wybuch bomby czy napad na bank. Wszystko
uzależnione jest od specyfiki Państwa Firmy oraz naszej wyobraźni.

Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego
Ratownictwo Medyczne Ratownictwo Medyczne
RATOWNICTWO MEDYCZNE
JEDNOSTKI
ANTYKRYZYSOWE
BIZNES
INSTYTUCJE
POMOCOWE
SŁUŻBY
MUNDUROWE