WYSIWYG Web Builder

UMIEJĘTNOŚĆ PRACY ZESPOŁOWEJ JAKO ELEMENT PSYCHOPROFILAKTYKI WYPALENIA ZAWODOWEGO

Cel: optymalizacja współpracy w zespole, poszukiwanie nowych strategii współdziałania w grupie, udzielania wsparcia,
dobrej komunikacji i rozwiązywania problemów.

Uczestnicy zdobędą wiedzę:
· Osobiste predyspozycje do pełnienia roli w zespole.
· Organizacja pracy i delegacja uprawnień.
· Skuteczna komunikacja w zespole.
· Reakcje emocjonalne członków zespołu przy realizacji zadań w warunkach presji czasowej.
Uczestnicy nabędą umiejętności:
· Poznania swoich mocnych i słabych stron w sferze społecznej i zadaniowej.
· Optymalizacji zadań zgodnych z rolą pełnioną w zespole.
· Stosowania techniki komunikacji i rozwiązywania problemów.
· Integracja i wzajemne udzielanie wsparcia w zespole.

Forma: wykładowo-warsztatowa
Ilość osób w grupie: 15-20
Szkolenie realizujemy na zamówienie.

Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego.
Ratownictwo Medyczne Ratownictwo Medyczne
RATOWNICTWO MEDYCZNE
JEDNOSTKI
ANTYKRYZYSOWE
BIZNES
INSTYTUCJE
POMOCOWE
SŁUŻBY
MUNDUROWE