WYSIWYG Web Builder

WARSZTAT RATOWNICZY - SAM NA SAM

Program ten powstał z myślą o ratownikach na co dzień narażających swoje zdrowie i życie dla ratowania innych.
Założenia : Praca w warunkach ekstremalnych, zagrażających zdrowiu i życiu wymaga specyficznych predyspozycji
psychofizycznych. Długotrwałe bądź intensywne przebywanie w skrajnie trudnych warunkach przy jednoczesnej
konieczności realizowania określonych zadań może prowadzić do osłabienia naturalnych sił odpornościowych organizmu i
stanowić specyficzny rodzaj traumy.
Program warsztatu eksperymentalno - zadaniowego w warunkach izolacji został opracowany na podstawie wieloletniej
obserwacji działań ratowników w czasie ekstremalnych akcji ratunkowych w Polsce i za granicą.
Cel: Utrzymanie poziomu optymalnej sprawności psychofizycznej w warunkach izolacji eksperymentalno - zadaniowej.
Ramowy program:
Wykłady: 6 godzin
1. Uwarunkowania indywidualnej odporności na stres.
2. Aspekty psychologiczne sytuacji deprywacji.
3. Aspekty psychologiczne warunków izolacji.
4. Podstawowe zasady bezpieczeństwa
5. Schemat postępowania w sytuacjach ekstremalnych.
6. Autodiagnoza a diagnostyka psychologiczna.
Warsztat : 24 godziny
Ćwiczenie własnej odporności psychicznej oraz umiejętności utrzymania optymalnej sprawności psychofizycznej w
warunkach izolacji eksperymentalno - zadaniowej, w miejscu odizolowanym
w warunkach ciemności, ciszy, braku informacji czasowej i jakiejkolwiek komunikacji zewnętrznej. Każdy z uczestników
otrzymuje „pakiet przetrwania”.
W zależności od wymagań i predyspozycji uczestników szkolenie może być realizowane na różnych poziomach trudności.
Warunki uczestnictwa:
• aktualne badania lekarskie (6 miesięcy),
• zaświadczenie lekarskie o zdolności uczestnictwa w treningu izolacji (7 dni),
• pisemna zgoda uczestnika.

Czas trwania : 3 dni - 30 godzin dydaktycznych;
Czas odosobnienia: uzależniony od indywidualnych predyspozycji. Rekord dotychczasowy - 70,5 godziny.
Ilość osób w grupie : min.15
Miejsce: sztolnie w Jugowicach/ Wałbrzych.


Szkolenie jest realizowane przy współpracy z firmą:
Ratownictwo Kataklizmowe Akademia Szkoleniowo - Treningowa sp. z o.o.
ul. Górna 71, 58-321 Jugowice
Szkolenie realizujemy na zamówienie.


Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego.
Ratownictwo Medyczne Ratownictwo Medyczne
RATOWNICTWO MEDYCZNE
JEDNOSTKI
ANTYKRYZYSOWE
BIZNES
INSTYTUCJE
POMOCOWE
SŁUŻBY
MUNDUROWE