WYSIWYG Web Builder

WYPALENIE ZAWODOWE W PRACY NAUCZYCIELA

Cel: dostarczenie wiedzy na temat zjawiska wypalenia zawodowego, jego przyczyn i objawów oraz sposobów
podejmowania skutecznych działań profilaktycznych oraz procedur interwencji antystresowych podejmowanych wobec
organizacji.

Uczestnicy zdobędą wiedzę:
· Definicja, mechanizmy i przyczyny.
· Objawy wypalenia zawodowego.
· Poziomy i stadia wypalenia.
· Traumatyzacja wtórna - rozpoznanie.
· Strategie interwencji( wobec organizacji i osób)
Uczestnicy nabędą umiejętności:
· Rozpoznawania wczesnych objawów wypalenia
· Stosowania strategii radzenia sobie ze stresem
· Reorganizowania sytuacji zawodowej poprzez zastosowania procedur interwencji antystresowych wobec
organizacji.
· Stosowania strategii indywidualnych powrotu do równowagi.

Forma: wykładowo-warsztatowa
Ilość osób w grupie: 15-20
Szkolenie realizujemy na zamówienie.

Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

Ratownictwo Medyczne Ratownictwo Medyczne
RATOWNICTWO MEDYCZNE
JEDNOSTKI
ANTYKRYZYSOWE
BIZNES
INSTYTUCJE
POMOCOWE
SŁUŻBY
MUNDUROWE