WYSIWYG Web Builder

WYPALENIE ZAWODOWE W PRACY PRACOWNIKA SOCJALNEGO

Cel: przekazanie wiedzy na temat psychopatologii i psychoprofilaktyki wypalenia zawodowego oraz wzrost efektywności i
pracy.

Uczestnicy zdobędą wiedzę:
· Pojęcie wypalenia zawodowego
· Objawy wypalenia na poziomie psychicznym i somatycznym.
· Skala zjawiska.
· Prewencja syndromu wypalenia zawodowego.
Uczestnicy nabędą umiejętności:
· Zarządzania i gospodarowania czasem.
· Utrzymywania pozytywnych relacji międzyludzkich.
· Różnicowania zadań - przeciwdziałanie rutynie.
· Okazywania empatii.
· Racjonalnego wypoczynku.

Forma: wykładowo-warsztatowa
Ilość osób w grupie: 15-20
Szkolenie  realizujemy na zamówienie.

Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego.
Ratownictwo Medyczne Ratownictwo Medyczne
RATOWNICTWO MEDYCZNE
JEDNOSTKI
ANTYKRYZYSOWE
BIZNES
INSTYTUCJE
POMOCOWE
SŁUŻBY
MUNDUROWE