WYSIWYG Web Builder

ZACHOWANIA ASERTYWNE

Założenia: Osoby w kryzysie z jakimi na co dzień  mają do czynienia pracownicy SOR (pacjenci, ich rodzice i
opiekunowie, pracownicy służb) prezentują często postawę agresywną, roszczeniową nawet pieniaczą, poddają  personel
surowej krytyce,  niejednokrotnie grożą i szantażują emocjonalnie. Aby móc sobie w takich sytuacjach poradzić niezbędna
jest znajomość i umiejętność zastosowania w praktyce  zachowań asertywnych takich jak: obrona swoich praw i granic,
umiejętność  radzenia sobie ze złością  asertywna odmowa- mówienie „nie”, radzenie sobie z krytyką itp.
Cel: dostarczenie wiedzy czym jest asertywność oraz ćwiczenie konkretnych zachowań. szczególnie przydatnych na co
dzień w pracy zawodowej
Uczestnicy zdobędą wiedzę:
· Istota pojęcia asertywności.
· Zachowania uległe, agresywne, manipulacyjne i asertywne - różnice.
· Podstawowe prawa indywidualne.
· Osobiste umiejętności i braki w tym zakresie.
Uczestnicy nabędą umiejętności:
· Obrony swoich praw i granic.
· Asertywnej odmowy.
· Wyrażania złości.
· Przyjmowania krytyki.
· Asertywnego myślenia i postawy wobec siebie.
· Radzenie sobie z szantażem emocjonalnym.
· Postawy asertywnej w stosunku do podwładnych i przełożonych.
Ramowy program
1. Asertywność  i Ty
· asertywność prawem każdego i jak z niego korzystać
· wyznaczanie celów osobistych
· twoje prawa w relacjach zawodowych
2. Stawianie i obrona własnych granic
· skuteczne wyrażanie swoich potrzeb i oczekiwań w miejscu pracy
· umiejętne  wyrażanie i przyjmowanie krytyki
· asertywne odmawianie
3. Relacje zawodowe
· kształtowanie poprawnych relacji  interpersonalnych w miejscu pracy
· budowanie atmosfery otwartości do rozmów o wątpliwościach i zastrzeżeniach
· umiejętne wyrażanie własnych emocji i reagowanie na emocje innych

Czas trwania:8 godzin dydaktycznych
Ilość osób w grupie: 15 -20
Cena: 250zł/os.

Szkolenie realizujemy na zamówienie.
Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

Ratownictwo Medyczne Ratownictwo Medyczne
RATOWNICTWO MEDYCZNE
JEDNOSTKI
ANTYKRYZYSOWE
BIZNES
INSTYTUCJE
POMOCOWE
SŁUŻBY
MUNDUROWE