WYSIWYG Web Builder

ZACHOWANIA ASERTYWNE W PRACY PRACOWNIKA SOCJALNEGO

Cel: dostarczenie wiedzy na temat pojęcia asertywności oraz ćwiczenie konkretnych zachowań szczególnie przydatnych
na co dzień w pracy zawodowej.

Uczestnicy zdobędą wiedzę:
· Istota pojęcia asertywności.
· Zachowania uległe, agresywne i asertywne - różnice.
· Podstawowe prawa indywidualne.
· Osobiste umiejętności i braki w tym zakresie.
Uczestnicy nabędą umiejętności:
· Obrony swoich praw i granic.
· Asertywnej odmowy.
· Wyrażania złości.
· Przyjmowania krytyki.
· Asertywnego myślenia i postawy wobec siebie.
· Radzenie sobie z szantażem emocjonalnym.
· Postawy asertywnej w stosunku do podwładnych i przełożonych.

Forma: wykładowo-warsztatowa
Ilość osób w grupie: 15-20
Szkolenie  realizujemy na zamówienie.

Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego.


Ratownictwo Medyczne Ratownictwo Medyczne
RATOWNICTWO MEDYCZNE
JEDNOSTKI
ANTYKRYZYSOWE
BIZNES
INSTYTUCJE
POMOCOWE
SŁUŻBY
MUNDUROWE