WYSIWYG Web Builder

ZAPOBIEGANIE WYPALENIU ZAWODOWEMU

Uczestnicy zdobędą wiedzę i umiejętności m.in:

· Jak dostrzec „czynniki ryzyka” odpowiedzialne za wypalenie zawodowe?
· Jak dostrzec momenty ostrzegawcze?
· Jak widzieć rzeczy we właściwych proporcjach i stymulować odpowiedni wysiłek emocjonalny?
· Jakie są Twoje mocne i słabe strony inteligencji emocjonalnej?

Forma: wykładowo-warsztatowa
Ilość osób w grupie: 15-20
Szkolenie realizujemy na zamówienie.

Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego.
Ratownictwo Medyczne Ratownictwo Medyczne
RATOWNICTWO MEDYCZNE
JEDNOSTKI
ANTYKRYZYSOWE
BIZNES
INSTYTUCJE
POMOCOWE
SŁUŻBY
MUNDUROWE