WYSIWYG Web Builder

ZARZĄDZANIE W SYTUACJI KRYZYSOWEJ.

· rodzaje i charakterystyka zagrożeń dla ludności i środowiska w okresie pokoju i wojny
· rola administracji rządowej i samorządowej w zarządzaniu kryzysowym 
· centra zarządzania kryzysowego - zadania, obieg informacji i współpraca z mediami
· infrastruktura krytyczna. Zasady opracowania Narodowego Programu Ochrony Infrastruktury Krytycznej oraz
planów ochrony infrastruktury krytycznej
· procedury postępowania w przypadku zaistnienia wybranych rodzajów zagrożeń / terroryzm, niepokoje i
protesty społeczne /
· zasady zachowania się w sytuacjach zagrożeń
· aspekty psychologiczne sytuacji kryzysowej
· miejsce i rola psychologa a odpowiedzialność administracji rządowej i samorządowej za dobrostan psychiczny
poszkodowanych
· zasady ochrony obszarów, obiektów i urządzeń podlegających obowiązkowej ochronie

Szkolenia realizujemy na zamówienie.

Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

Ratownictwo Medyczne Ratownictwo Medyczne
RATOWNICTWO MEDYCZNE
JEDNOSTKI
ANTYKRYZYSOWE
BIZNES
INSTYTUCJE
POMOCOWE
SŁUŻBY
MUNDUROWE