WYSIWYG Web Builder

ZASADY KONSTRUKTYWNEJ KOMUNIKACJI

Cel: dostarczenie wiedzy z zakresu konstruktywnej komunikacji interpersonalnej bez przemocy oraz ćwiczenie pomocnych
technik komunikacji.

Uczestnicy zdobędą wiedzę:
· Istota konstruktywnej komunikacji.
· Techniki skutecznego porozumiewania się.
· Teoria M. Rosenberga porozumiewania się bez przemocy.
· Pojęcia - faktów , emocji, potrzeb.
Uczestnicy nabędą umiejętności:
· Formułowania komunikatów „Ja”.
· Nazywania i wyrażania emocji.
· Nazywania i wyrażania potrzeb.
· Formułowania próśb.
· Rozumienia potrzeb rozmówcy.
· Odzwierciedlania uczuć.

Forma: wykładowo-warsztatowa
Ilość osób w grupie: 15-20
Szkolenie realizujemy na zamówienie.

Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego.
Ratownictwo Medyczne Ratownictwo Medyczne
RATOWNICTWO MEDYCZNE
JEDNOSTKI
ANTYKRYZYSOWE
BIZNES
INSTYTUCJE
POMOCOWE
SŁUŻBY
MUNDUROWE