WYSIWYG Web Builder

INTERWENCJA W PRZYPADKU STRATY

Cel: dostarczenie wiedzy na temat psychologicznej sytuacji osób przeżywających stratę oraz nabycie praktycznych
umiejętności efektywnej pracy z osobami przeżywającymi żałobę.

Uczestnicy zdobędą wiedzę:
· Mechanizmy żałoby (kulturowe, socjokulturowe)
· Modele żałoby (Kubler -Ross, Schneidera, Dutra)
· Rodzaje strat
· Strategie interwencji (sygnały żałoby, stadia, śmierć partnera, dziecka, rozwód, żałoba po samobójcy, śmierć
klienta, choroba AIDS, choroby terminalne)
· Nieudane interwencje (stres i żałoba po stracie klienta)
· Dynamika procesu żałoby
Uczestnicy nabędą umiejętności:
· Kontaktu z osobą dorosłą i dzieckiem w kryzysie straty osobistej
· Podejmowania interwencji kryzysowej w sytuacji straty.
· Pomocy dziecku w przeżywaniu żałoby.
· Współpracy z otoczeniem osoby w żałobie.
· Rozpoznawania i planowania pomocy psychologicznej osobom w patologicznym procesie żałoby.

Forma: wykładowo-warsztatowa
Ilość osób w grupie: 15-20
Szkolenie realizujemy na zamówienie.

Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego

Ratownictwo Medyczne Ratownictwo Medyczne
RATOWNICTWO MEDYCZNE
JEDNOSTKI
ANTYKRYZYSOWE
BIZNES
INSTYTUCJE
POMOCOWE
SŁUŻBY
MUNDUROWE