WYSIWYG Web Builder

Instytut Ratownictwa Psychologicznego jako pierwszy w Polsce wyszedł naprzeciw wzrastającemu zapotrzebowaniu na profesjonalnie przygotowane kadry specjalistów pracujących w obrębie ratownictwa i szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Naszą misją jest wspieranie  osób i organizacji znajdującym się w sytuacji kryzysowej, oraz ochrona i promocja zdrowia psychicznego.

dr Elżbieta Sideris
Dyrektor Instytutu Ratownictwa Psychologicznego
Jesteśmy zespołem  psychologów,  specjalistów z zakresu bezpieczeństwa osobistego, bezpieczeństwa publicznego, ratownictwa medycznego i medycyny ratunkowej, zarządzania sytuacjami szczególnymi i kryzysowymi oraz praktyków biznesu.
Posiadamy specjalistyczną wiedzę teoretyczną i wieloletnie doświadczenie praktyczne oraz doskonałe umiejętności
nawiązywania kontaktu i pracy z grupą.
Nasze szkolenia realizowane są w oparciu o  programy autorskie.
Poza ofertą szkoleniową dla różnych grup odbiorców oferujemy również zajęcia wsparciowo-pomocowe dla
zespołów zawodowych jak i indywidualnych odbiorców:
·      konsultacje
·      odreagowanie - defusing
·      spotkania po traumie - debriefing
·      pomoc terapeutyczna
Ratownictwo Medyczne Ratownictwo Medyczne
RATOWNICTWO MEDYCZNE
JEDNOSTKI
ANTYKRYZYSOWE
BIZNES
INSTYTUCJE
POMOCOWE
SŁUŻBY
MUNDUROWE