WYSIWYG Web Builder

KONSTRUKTYWNE ROZWIĄZYWANIE SPORÓW I KONFLIKTÓW

Cel: dostarczenie wiedzy na temat istoty sporów i konfliktów oraz sposobów ich rozwiązywania, a przede wszystkim
ćwiczenie konkretnych metod i technik jak: negocjacja, mediacja itp.

Uczestnicy zdobędą wiedzę:
· Konstruktywna komunikacja
· Istota pojęcia konfliktu
· Strategia negocjacji
· Strategia mediacji
· Indywidualny styl rozwiązywania konfliktów i sporów
Uczestnicy nabędą umiejętności:
· Aktywnego słuchania
· Skutecznego mówienia
· Radzenie sobie z trudnymi emocjami w sytuacji konfliktowej
· Prowadzenia skutecznej negocjacji
· Prowadzenia skutecznej mediacji

Forma: wykładowo-warsztatowa
Ilość osób w grupie: 15-20
Szkolenie realizujemy na zamówienie.

Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego.


Ratownictwo Medyczne Ratownictwo Medyczne
RATOWNICTWO MEDYCZNE
JEDNOSTKI
ANTYKRYZYSOWE
BIZNES
INSTYTUCJE
POMOCOWE
SŁUŻBY
MUNDUROWE