WYSIWYG Web Builder

dr Elżbieta Sideris
·  dr nauk o zdrowiu, specjalność : zdrowie publiczne z uwzględnieniem alergologii i psychosomatyki
     - Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa 2014 r.
· mgr psychologii spec. kliniczna - Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Poznań 1986r;
· Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego, Warszawa 2002r. Studia podyplomowe - Psychologia
sportu.
· Wyższa Szkoła Handlu i Finansów Międzynarodowych Międzynarodowa Szkoła Biznesu, Warszawa 2000r. Studia
podyplomowe - Zarządzania potencjałem społecznym i doradztwo personalne;
· Politechnika Warszawska - Kolegium Nauk Społecznych i Administracji, Warszawa 2006r. Podyplomowe Studium
Pedagogiczne;
· Szkoła Terapii Poznawczo-Behawioralnej Centrum CBT, Warszawa 2008r.
Uprawnienia: psycholog orzecznik uprawniony do badań kierowców oraz osób ubiegających się i posiadających pozwolenie
na broń; uprawnienia pedagogiczne; certyfikat CBT do pracy z osobami zagrożonymi samobójstwem;
Członek: Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej,
Polskiego Towarzystwa Medycyny Ratunkowej.
Wieloletni wykładowca akademicki:  2006-2009 wykładowca akademicki  WSTWP „Wszechnica”, od 2007 - 2011
wykładowca akademicki Wyższa Szkoła Zarządzania Personelem w Warszawie; od 2007 - nadal wykładowca akademicki
Warszawski Uniwersytet Medyczny w Warszawie; 2006 - 2011 wykładowca Centrum Medyczne Kształcenia
Podyplomowego; Wieloletni trener/szkoleniowiec m.in. stres w organizacji, komunikacja w organizacji, budowanie zespołu,
wypalenie zawodowe, analiza SWOT organizacji, strategie interwencji kryzysowej; diagnostyka psychologiczna w projektach
AC/DC; konsultant psychologiczny współpracujący m.in. z Ministerstwem Zdrowia, SPRM,  Centrami Zarządzania
Kryzysowego, SG, Strażą Miejską Miasta Stołecznego Warszawa, ZDZ; superwizor zespołów pracowniczych OPS i
pomocowych organizacji pozarządowych. Koordynator  Forum Współpracy Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania
Kryzysowego przy Wojewodzie Mazowieckim z organizacjami pozarządowymi; Autorka programu studiów podyplomowych z
zakresu ratownictwa i pomocy psychologicznej; Brała udział w wielu konferencjach naukowych o zasięgu międzynarodowym
m.in. dotyczących sytuacji kryzysowych i bezpieczeństwa publicznego. Jako ekspert zapraszana do udziału w programach
telewizyjnych i radiowych, publikowała m.in. w magazynach „ W akcji”, i „Na ratunek”,” Przegląd Pożarniczy”.
Główny ekspert Polskiego Radia S.A.
Ratownictwo Medyczne Ratownictwo Medyczne
RATOWNICTWO MEDYCZNE
JEDNOSTKI
ANTYKRYZYSOWE
BIZNES
INSTYTUCJE
POMOCOWE
SŁUŻBY
MUNDUROWE