WYSIWYG Web Builder

ROLA PRACOWNIKA SOCJALNEGO W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH I PIERWSZY KONTAKT Z POSZKODOWANYM

Cele: dostarczenie wiedzy na temat psychologicznych aspektów sytuacji kryzysowych , zadań pracowników socjalnych
we wszystkich fazach katastrofy wobec osób poszkodowanych, społeczności lokalnej, dorosłych, dzieci i
niepełnosprawnych oraz optymalizacja kontaktu i umiejętności udzielania wsparcia psychicznego poszkodowanym.

Uczestnicy zdobędą wiedzę:
· Psychologiczne aspekty sytuacji kryzysowych.
· Typowe reakcje poszkodowanych i ich potrzeby.
· Istota empatycznego kontaktu z poszkodowanym.
· Techniki udzielania wsparcia psychologicznego
Uczestnicy nabędą umiejętności:
· Nawiązywania kontaktu z poszkodowanym.
· Udzielania wsparcia psychicznego.
· Radzenia sobie z sytuacjami trudnymi w kontakcie - panika, opór, agresja, lęk, bezradność.

Forma: wykładowo-warsztatowa
Ilość osób w grupie: 15-20
Szkolenia realizujemy na zamówienie.

Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego.
Ratownictwo Medyczne Ratownictwo Medyczne
RATOWNICTWO MEDYCZNE
JEDNOSTKI
ANTYKRYZYSOWE
BIZNES
INSTYTUCJE
POMOCOWE
SŁUŻBY
MUNDUROWE