WYSIWYG Web Builder

WARSZTAT RATOWNICZY - WYPADEK MASOWY
Cel: pogłębianie wiedzy i kształtowanie umiejętności niezbędnych do organizacji i prowadzenia skutecznych działań
ratunkowych w sytuacjach zdarzeń masowych i katastrofach
Uczestnicy zdobędą wiedzę:
· cele i priorytety działań w zdarzeniach masowych
· segregacja  dzieci i dorosłych
· organizacja działań ratowniczych w wypadkach masowych
Uczestnicy nabędą umiejętności:
· oceny miejsca zdarzenia
· wypracowanie optymalnej taktyki działania
· współpracy i delegowania zadań
Ramowy program:
Wykłady:
1. Zasady prowadzenia medycznych działań ratunkowych w różnych fazach akcji ratunkowej - cele i priorytety działań.
2. Triage - dzieci/dorośli.
3. System zarządzania ratownictwem podczas wypadków.- struktura dowodzenia
4. Zabezpieczenie medyczne zdarzeń masowych i katastrof- Organizacja działań ratowniczych.
5. Masowe wypadki komunikacyjne .
6. Przygotowanie szpitala i sieci szpitali do zabezpieczenia zdarzeń masowych i katastrof - koordynacja działań.
7. Rola Centrum Zarządzania Kryzysowego i Centrum Powiadamiania Ratunkowego w zdarzeniach masowych i
katastrofach
8. Psychologiczne elementy wypadków masowych i katastrof
9. Etyka i prawo w ratowaniu ofiar zdarzeń masowych i katastrof.
Warsztaty :
1. Ćwiczenie elementów działań ratunkowych
2. Zadania integrujące pracę zespołów ratowniczych
3. Psychologiczny debriefing
4. Symulacja zdarzenia masowego w terenie.
5. Omówienie zajęć praktycznych,
Zaliczenie i zakończenie szkolenia

Forma: wykładowo- warsztatowa
Czas trwania: 2 dni- 20 godzin
Miejsce szkolenia : Jugowice/Wałbrzych
Kadra szkoleniowa:  szkolenie prowadzone jest przez lekarzy medycyny ratunkowej, ratowników medycznych,
ratowników oraz psychologów - specjalistów Instytutu Ratownictwa Psychologicznego.
Cena: 1200zł/os (cena zawiera zakwaterowanie i wyżywienie)


Szkolenie jest realizowane przy współpracy z firmą:
Ratownictwo Kataklizmowe Akademia Szkoleniowo - Treningowa sp. z o.o.
ul. Górna 71, 58-321 Jugowice
Szkolenie realizujemy na zamówienie.

Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego.
Ratownictwo Medyczne Ratownictwo Medyczne
RATOWNICTWO MEDYCZNE
JEDNOSTKI
ANTYKRYZYSOWE
BIZNES
INSTYTUCJE
POMOCOWE
SŁUŻBY
MUNDUROWE