WYSIWYG Web Builder

WPŁYW SYTUACJI TRUDNYCH NA SPRAWNOŚĆ FUNKCJONOWANIA JEDNOSTKI

Cel: przekazanie wiedzy na temat psychopatologii i profilaktyki stresu z elementami konstruktywnej komunikacji i
wyrażania emocji.

Uczestnicy zdobędą wiedzę:
· Istota stresu i reakcji stresowych
· Objawy stresu ostrego i chronicznego na poziomie poznawczym, emocjonalnym i behawioralnym
· Stres ekstremalny a PTSD
· Stres a inne zaburzenia somatyczne i psychiczne
· Psychoprofilaktyka stresu
Uczestnicy nabędą umiejętności
· Poznanie własnych reakcji stresowych
· Rozróżniania źródeł pochodzenia stresu
· Techniki oddechowe
· Techniki relaksacyjne
· Wizualizacja
· Medytacja

Forma: wykładowo-warsztatowa
Ilość osób w grupie: 15-20
Szkolenie realizujemy na zamówienie.

Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego.
Ratownictwo Medyczne Ratownictwo Medyczne
RATOWNICTWO MEDYCZNE
JEDNOSTKI
ANTYKRYZYSOWE
BIZNES
INSTYTUCJE
POMOCOWE
SŁUŻBY
MUNDUROWE