WYSIWYG Web Builder

ZESPOŁOWE ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW - UMIEJĘTNOŚĆ ZACHOWANIA ELASTYCZNOŚCI W
ZMIENIAJĄCYCH SIĘ WARUNKACH

Cel: nabycie niezbędnej wiedzy i podstawowych umiejętności dotyczącej pełnienia ról w zespole, współpracy, udzielania
wzajemnego wsparcia w sytuacjach trudnych

Uczestnicy zdobędą wiedzę:
· Osobiste predyspozycje do pełnienia roli w zespole.
· Organizacja pracy i delegacja uprawnień.
· Skuteczna komunikacja w zespole.
· Reakcje emocjonalne członków zespołu przy realizacji zadań w warunkach presji czasowej.
Uczestnicy nabędą umiejętności:
· Rozpoznawania swoich mocnych i słabych stron w sferze społecznej i zadaniowej.
· Optymalizacji zadań zgodnych z rolą pełnioną w zespole.
· Stosowania technik komunikacji i rozwiązywania problemów.
· Integracji i wzajemnego udzielanie wsparcia w zespole.
Ramowy program :
Wykłady - 6 godziny
1. Struktura i role zespołowe.
2. Cechy efektywnych zespołów.
3. Czynniki zwiększające skuteczność zespołów.
4. Skuteczna komunikacja w zespole w procesie podejmowania decyzji.
5. Zespołowe podejmowanie decyzji w sytuacji stresu i presji czasowej.
Warsztaty - 10 godzin
1. Moje osobiste predyspozycje do pełnienia roli w zespole.
2. Wzmacnianie własnej skuteczności w realizacji zadań zgodnych z pełnioną rolą w zespole.
3. Modyfikowanie własnych, nieefektywnych sposobów komunikowania się procesie podejmowania decyzji.
4. Radzenie sobie z własnymi trudnymi emocjami w sytuacji podejmowania decyzji w warunkach stresu i presji czasowej.
5. Kształtowanie umiejętności udzielania wsparcia .

Czas trwania: 8 godzin dydaktycznych
Ilość osób w grupie: 15 -20
Szkolenie realizujemy na zamówienie.

Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

Ratownictwo Medyczne Ratownictwo Medyczne
RATOWNICTWO MEDYCZNE
JEDNOSTKI
ANTYKRYZYSOWE
BIZNES
INSTYTUCJE
POMOCOWE
SŁUŻBY
MUNDUROWE